"Loading..."

Smitteverprotokoll for

Glad-dager i Stugudal – 26. og 27. februar 2021

Pr. 30.01.2021

 

Salgs og aktivitetsområde:

 • Avgrenset område med sperrebånd rundt Stugudal Håndverk og Fritid.
 • Delt inn- og utgang på området mot Stugudal Landhandel.
 • Delt inn- og utgang for adkomst til Stugguvollmoen mot Stugguvollmovegen.

 

Munnbind:

 • Alle som har salgsboder/utstillere og de som har aktiviteter må ha munnbind tilgjengelig og bruke ved behov.
 • Alle vakter skal ha munnbind tilgjengelig for utdeling ved forespørsel og for eget bruk om nødvendig.

 

AntiBac:

 • Alle som har salgsboder/utstillere og de som har aktiviteter skal ha tilgjengelig AntiBac både for eget bruk og ved forespørsel.
 • AntiBac skal være tilgjengelig ved inn og utganger.

 

Avstand:

 • Det skiltes ved inngang og på salgs og aktivitetsområde om å holde minimum 1 meter avstand.

 

Aktører:

 • Hver aktør som deltar i arrangementet, er ansvarlig for å følge gjeldende smittevernregler og smittevernprotokollen.

 

Betaling:

 • Mest mulig kontaktløs betaling, ikke kontanter. 

 

Registrering publikum:

 • Besøkende registrerer seg på Hoopla bilettsystem før ankomst. De som ikke har gjort det benytter QR-kode ved inngang for registrering.
 • Det vil også være mulighet for besøkende å registrere seg med navn, antall i kohort og mobilnr. på eget registreringsskjema ved inngang

 

Personell/Vakter:

 • 3 stk. ved innganger/utganger som foretar kontroll/registrering
 • 3 stk. som går på salgs og aktivitetsområde for å sjekke at smittevern opprettholdes.
 • 2 stk. som avløser/hjelper til ved behov.
 • 1 stk. ved inngangsdør til Stugudal Håndverk og Fritid for å regulere antall inne i butikken. 

 

Smittevernprotokollen følger til enhver tid gjeldende smittevernregler og endres i henhold til dette.