"Loading..."

Glad-Dager i Stugudal vinterferien 2021 - Avlyst

Grunnet smittesituasjonen ser vi oss dessverre nødt til å avlyse Glad-Dager i vinterferien.

De fleste hytteeiere i Tydal kommer fra Trondheim og Stjørdals-området. Der innføres det nå strenge tiltak av frykt for smitte av mutert virus.
Vi har lagt opp til et godt vakthold og smittevernprotokoll, basert på de nasjonale smittevernreglene som gjelder her, men den ustabile situasjonen gjør at vi i samråd med smittevernansvarlig for arrangementet har bestemt å avlyse. Smitte på dette arrangementet vil kunne føre til spredning av smitte blant fastboende, hyttefolk og turister generelt, og til stenging hos lokale aktører. Dette vil vi på ingen måte risikere.

Det positive nå er at vi har lagt grunnlaget for et godt samarbeid mellom Stugudal Håndverk og Fritid og Kulturstiftelsen Sylan & Sånn.
Vi planlegger nå flere Glad-dager framover, og vi håper situasjonen er slik at vi kan arrangere Glad-Dag palmelørdag 27. mars.

Vi håper dere som ønsket å delta nå også ønsker være med på Glad-Dag palmelørdag, dersom det blir mulig.
Opplegget vil være tilsvarende det vi hadde planlagt for vinterferien, men vi reduserer til en dag.


Stugudal 11. februar 2021

Stugudal Håndverk og Fritid - Ellen Brandtzæg
Kulturstiftelsen Sylan & Sånn - Ann-Louise Waagan
Smittevernansvarlig - Ole Øvre