"Loading..."

Ved eventuell smittesporing trenger vi kontaktdetaljer til alle besøkende. Vi ber deg «kjøpe» billetter til kr 0 og registrere deg med navn og tlf.nr. på www.hoopla.no – Glad-Dager Stugudal.

Billetter blir sjekket ved inngang.

Det blir også mulig å laste ned QR-kode for registrering ved inngang.

Det vil også være mulighet for besøkende å registrere seg med navn, antall i kohort på eget registreringsskjema ved inngang